Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci svojou záväznou objednávkou a prihlásením sa do Newsletter (ďalej len ako „odber noviniek a zliav“) udeľuje predávajúcemu: spoločnosti Zuzana Gombárová – Bio-Way, Okružná 2402/15, 960 01 Zvolen (ďalej len ako „Predávajúci“), súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov. Kupujúci svoje osobné údaje uvádza najmä prostredníctvom objednávkového formulára a prihlásením sa do odberu noviniek a zliav a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov firmy, IČO, DIČ (ďalej len ako „osobné údaje“).

Internetový obchod www.bio-way.sk si cenní Vašu dôveru v spojení s poskytnutím Vašich osobných údajov a tak chráni Vaše súkromie. Niektoré informácie majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. (ďalej len zákon). My tento zákon neporušujeme a preto sú Vaše osobné údaje využívané len na spracovanie a doručenie objednávky a za účelom vytvorenia faktúry, či vo vedení nášho účtovníctva. Zaručujeme sa za to, že osobné údaje nebudú použité verejne na reklamné účely a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté iným tretím stranám. Výnimku tvorí len proces vybavenia a doručenia objednávky.

Vašou záväznou objednávkou a prihlásením sa na odber noviniek a zliav dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ktoré sú využívané len na obchodné účely, v procese vybavenia a odoslania Vašej objednávky.

Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo spracovávať osobné údaje kupujúceho aj naďalej, a to pre účely štatistiky predaja, či účtovníctva. Štatistické údaje, informácie o návštevnosti, o obrate sú podávané anonymne, čím zaručujeme, že kupujúci tak nie je identifikovateľný.

Kupujúci má v súlade s § 28 zákona právo požadovať informáciu o spracovaní osobných údajov. Ide o právo zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na ich opravu v prípade nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov. Zároveň má kupujúci právo na zrušenie osobných údajov (v prípade, ak účel ich spracovania skončil) a právo, na základe bezplatnej písomnej žiadosti, namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. V prípade, že si kupujúci chce uplatniť toto právo, je potrebné kontaktovať predávajúceho prostredníctvom písomnej žiadosti na náš e-mail: info@bio-way.sk. Žiadosť tak bude v čo najkratšom čase spracovaná.