Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies.

Reklamačný poriadok

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve a kupujúci zistí prípadné zmeny v množstve tovaru, či jeho poškodenie, je tak povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonického kontaktu. Predávajúci neručí za vady spôsobené prepravcom.

V prípade reklamácie postupujte prosím v týchto krokoch:

  1. Bezodkladne kontaktujte predávajúceho a oboznámte ho s touto skutočnosťou
  2. Tovar starostlivo zabaľte, aby nedošlo k opätovnému poškodeniu
  3. Do zásielky pribaľte dôvod reklamácie, vašu adresu a kópiu faktúry
  4. Zašlite výrobok na našu adresu ako doporučený balík: Zuzana Gombárová – Bio-Way, Okružná 2402/15, 960 01 Zvolen.

Náklady spojené s doručením reklamovanej zásielky sú hradené predávajúcim. Zásielka musí byť kompletná, v stave v akom ste ju prevzali pri dodávke. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď ako reklamovaný tovar obdržíme, zašleme Vám reklamačný protokol. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamovanej zásielky našou spoločnosťou.